Phạm Thương

Pham Thuong

Sau nhiều năm sản xuất và bán hàng tại xưởng, năm 2015 Nội Thất KDT bắt đầu tham gia thị trường online. Tôi là một trong những người tham gia vào đội ngũ ngay từ ngày ấy.

Qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, nhiều lần phá bỏ xây lại, cuối cùng chúng tôi đã có thành quả như ngày hôm nay.

Nhưng với tâm huyết mang sản phẩm giá cả bình dân phổ cập nhiều hơn nữa đến khách hàng, chúng tôi không ngừng nỗ lực, nỗ lực hơn nữa để được nhiều khách hàng biết tới.