Hiện tại Nội thất KDT chưa có thông tin về tuyển dụng.